+90212 873 0223      Büyükşehir Mah. Plaza İş Merkezi No:18/95 Beylikdüzü/İstanbul

Dökümhanelerde indüksiyon, ark yada klasik ocaklarda döküm yapılırken şarj, ergitme ve boşaltma(döküm) yada bekleme ısıtma potalarında aşırı derecede çevreyi kirletici toz ve gazlar çevreye yayılır.Bu kirletici gazların çalışanlara ve çevreye zarar vermeden toplanması özel bilgi gerektirir.

ANAPAK olarak bu konulada 30 yıllık deneyime sahiptir.Döküm ocak filtresi dizaynında yüksek sıcaklık, yanıcı ve parlayıcı partiküller dikkate alınarak ocak filtresi buna göre dizayn edilmelidir.Genellikle döküm ocak filtre girişine ön ayırıcı siklon konması uygundur.

Kalıp bozma ve sarsak elek;
Döküm sonrası kalıp bozma ve sarsak elek tozsuzlaştırlması için ile ayrı bir filtre sistemine ihtiyaç vardır.Dökümhanelerde kum hazırlama, döküm ocakları, poligon elek, mikser, silo ve konveyör bantları bölümlerinin ayrı ayrı hesaplanarak uygun filtrelerin seçilmesi gerekmektedir.