+90 (212) 691 18 40      Kayabaşı Mah. Silifke Sok. No:4 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Filtreler bir gaz akımı içindeki aşırı tozları gaz içinden mekanik bir yöntemle ayırıp çevre kirliliğini önleme amaçlı kullanılırlar. Maksimum verim elde etmek gaz ayırmada hangi işlemin uygun olduğuna ve doğru seçim yapmaya bağlıdır. Temel olarak bir toz tutmada gazın girdiği bölüm tozların ayrıldığı alan, partikül toplandığı bölüm ve temiz gazın atıldığı bölge şeklinde ayrılabilir. Dizayn kriterlerinde gaz yoğunluğu, akış hızı, sıcaklığı, viskozitesi, gaz akış basıncı, patlayıcı, yanıcı özelliklerinin bilinmesi gereklidir.

Filtreleme iki şekilde olur:

1)Yüzey filtrasyonu: Doğrudan filtre elemanı tarafından süzme işlemidir.

2)Derin filtrasyon: Bu işlemde filtre yüzeyi yerine oluşan toz pastası tarafından yapılarak verimliliği artıran bu bölümdür. Ancak pasta kalınlığının kontrolü basınç artışını önleme açısından çok önemlidir.

Filtrelerin ana parametreleri şunlardır:

a) Ayırma verimliliği (mgr/m3)

b) Devamlı çalışmada basınç düşümü (mbar)

c) Toz ayırma kapasitesi (gr/m3)

Maksimum verim almak için doğru seçim doğru dizayn ile mümkündür. ANAPAK uzun yılların deneyimi ile en zor problemleri çözmeye hazırdır. Başlıca metalurji fabrikası duman emme (toz tutma) sistemi olarak özellikle baghouse filter ayrıca jet pulse filtre sistemlerini 5.000.000 m3/h’e kadar başarıyla uygulamış ve tozsuzlaştırmada başarılar elde etmiştir.

Koku eliminasyonu için;
VOC organik bileşikler, COC klorlu bileşikler, solvent bazlı ürünler, çeşitli baskı boya emprine, çözücüler, vernikler, tutkallar, yapıştırıcılar gibi ürünlerin üretim operasyonları veya kullanım alanlarında kullanırlar. Ayrıca fiberglas reçine polyester üretim tesisleri 100 ppm altında olan kirletici maddenin aktive edilmiş karbon filtre ile giderilmesi için 30.000 m3/h debilere kadar paket üniteler olarak imal edilirler.

 

Gövde özellikleri:

 • Galvanizli saclar veya paslanmaz çelik
 • Karbon kartuş
 • Değiştirme kapakları
 • Kartuş veya panel seçenekler
 • Emici fan opsiyonu
 • Komple kurulum
 • Düşük gürültü seviyes,
 • 1.000 ile 150.000 m3/h debi opsiyonelleri
 • 1.000 ile 250mmSS statik basınç
 • Müşteri ihtiyacı ve yer durumuna göre boyutlandırma

ANAPAK Seramik filtre 850ºC sıcaklıkta etkin bir şekilde çalışabilir. ANAPAK filtre elemanları en iyi filtrasyon sonuçlarına, en düşük emisyon değerine sahip, düşük diferansiyel basınçlı ve yüzey odaklıdır.

Özellikleri

 • 850ºC ısı direnci
 • Kıvılcıma karşı dirençli
 • Alev almaz
 • Kendinden destekli
 • Emisyon değeri 1 mgr/m3
 • Yüksek kimyasallara dayanıklı

 

Kullanım Alanları

 • Biyokömür atık yakma tesisleri
 • Ahşap gazlaştırma
 • Cam eritme fırınları
 • Seramik fırınları
 • Radyoaktif malzemenin ayrıştırılması
 • Kimya endüstri uygulamaları
 • Ergitme fırınları
 • Kömürle çalışan kazanlar

 

Seramik filtreler partikül partikül madde NOx, SO2 ile tutma yeteneğine sahiptir. Seramik filtreler yüksek sıcaklıkta çalışır ve korozyona dayanıklıdır. İki türlü seramik filtre imal edilmektedir. NOx giderim için ultra seramik ve katalizörlü filtredir. Her iki filtre birbirinin benzeridir, farkı NOxdioksin yok etmek için filtre duvarlarına SCR katalizör nanobits sahip olması dışında bir farkı yoktur.

Seramik filtrelerde mekanik parçaların entegrasyonu, sızdırmazlık elemanlarının seçimi, yüzey alanı tespiti, temizleme sistemlerinin ölçülendirmesi çok önemlidir. ANAPAK 30 yıla varan tecrübesine dayanarak sizin bu alanda var olan veya ileride oluşacak problemlerinizi çözmeye hazırdır.
Seramik Filtre Elemanları
Seramik filtre elemanları yüksek süzme kapasiteli silindirik filtrelerdir.

 • Ağır taşıyıcı gövde konstrüksiyonu
 • PulseJet temizleme sistemi
 • Yüksek sıcaklıkta toz deşarj ekipmanları
 • Seramik filtre tasarımı

 

Seramik filtreler belli kapasitelere kadar tek hücreli tasarlanır. Daha büyük hacimler için kamaralı olarak dizayn edilir. Daha düşük basınçla daha yüksek temizleme verimi sağlanmış olur.
Dayanıklılık ve Performans

 • Yüksek sıcaklıklarda emniyetli bir şekilde çalışırlar.
 • Uzun ömürlüdürler ve mükemmel filtreleme özelliğine sahiptirler.
 • Kimyasallara yüksek direnç gösterirler. Kükürt ve klor içeren gazlara karşı emniyetle çalışırlar. Ayrıca bazı gazların absorbesi için de kullanılırlar.

ANAPAK Seramik filtre 850ºC sıcaklıkta etkin bir şekilde çalışabilir. ANAPAK filtre elemanları en iyi filtrasyon sonuçlarına, en düşük emisyon değerine sahip, düşük diferansiyel basınçlı ve yüzey odaklıdır.

 

 

 

Özellikleri

 • 850ºC ısı direnci
 • Kıvılcıma karşı dirençli
 • Alev almaz
 • Kendinden destekli
 • Emisyon değeri 1mgr/m3
 • Yüksek kimyasallara dayanıklı

 

Kullanım Alanları

 

 • Biyokömür atık yakma tesisleri
 • Ahşap gazlaştırma
 • Cam eritme fırınları
 • Seramik fırınları
 • Radyoaktif malzemenin ayrıştırılması
 • Kimya endüstri uygulamaları
 • Ergitme fırınları
 • Kömürle çalışan kazanlar

Seramik filtreler partikül partikül madde NOx, SO2 ile tutma yeteneğine sahiptir. Seramik filtreler yüksek sıcaklıkta çalışır ve korozyona dayanıklıdır. İki türlü seramik filtre imal edilmektedir. NOxgiderim için ultra seramik ve katalizörlü filtredir. Her iki filtre birbirinin benzeridir, farkı NOxdioksin yok etmek için filtre duvarlarına SCR katalizör nanobitssahip olması dışında bir farkı yoktur.

Seramik filtrelerde mekanik parçaların entegrasyonu, sızdırmazlık elemanlarının seçimi, yüzey alanı tesbiti, temizleme sistemlerinin ölçülendirmesi çok önemlidir. ANAPAK 30 yıla varan tecrübesine dayanarak sizin bu alanda var olan veya ileride oluşacak problemlerinizi çözmeye hazırdır.

 

Seramik Filtre Elemanları

Seramik filtre elemanları yüksek süzme kapasiteli silindirik filtrelerdir.

 • Ağır taşıyıcı gövde konstrüksiyonu,
 • PulseJet temizleme sistemi,
 • Yüksek sıcaklıkta toz deşarj ekipmanları
 • Seramik filtre tasarımı

Seramik filtreler belli kapasitelere kadar tek hücreli tasarlanır. Daha büyük hacimler için kamaralı olarak dizayn edilir.Daha düşük basınçla daha yüksek temizleme verimi sağlanmış olur.

Dayanıklılık ve Performans

 • Yüksek sıcaklıklarda emniyetli bir şekilde çalışırlar.
 • Uzun ömürlüdürler ve mükemmel filtreleme özelliğine sahiptirler.
 • Kimyasallara yüksek direnç gösterirler. Kükürt ve klor içeren gazlara karşı emniyetle çalışırlar. Ayrıca bazı gazların absorbesi için de kullanılırlar.

ANAPAK Bunker Modüler Filtrelerde rakiplerine göre bazı avantajları sağlar. Tamamen demonte edilebilen filtrelerdir. Öncelikle toz geniş hacimli bir odaya girer ve büyük bir türbülansla ağır partiküller yere doğru hareket eder ve toz bunkerine inerler. Daha sonra sükunete geçmiş olan tozlu hava torbalara yönelir ki burada torbaların ömrü için ideal bir durumdur. Temizlemede düşük basınç daha az hava harcaması düşük enerji kullanımı darbeli valfleri için uzun ömürlü olmasını sağlar.

Modüler filtrelerin işletme şartları, yerin durumu dikkate alınarak özel dizayn yapılır. 4.000.000 m3/h – 60.000 m2 yüzey alanına kadar özel olarak dizayn edilir.

Darbe valfleri direkt tesir edecek şekilde dizayn edilmiştir.

Milisaniyenin küsuratları zamanında yüksek bir darbe gerçekleştirir ve temizleme tesirleri çok etkilidir.

Çoğu zaman 2 bar basınçta dahi temizlik yapabilir.

Bakim anında yalnızca diyafram değişir ve çok basit

yardımcı ekipmanla değiştirmek mümkündür.

ANAPAK filtre sistemleri çok alternatif uygulamalar sunar. Kapalı

Temizleme sistemleri vidalı ve zincirli konveyörlü toz boşaltıcılar merkezi bilgisayarda izleme sistemi kaçak algılama monitörleri ve kaçak bulma sistemi, torba kirlilik kontrolü, sıcaklık kontrolü özel durumlar için ilave önlemlerdir.

 

 

Kullanım Alanları:

 • Çelik Fabrikaları
 • Çimento Sanayi
 • Enerji Santralleri alanlarında uygulanırlar

Siklojet silindirik filtreler yüksek avkum, yüksek basınç ve patlama riski olan yerler için dizayn edilmiştir. Merkezi vakumlu süpürge gibi noktalar için uygulanmaktadır.

Ön ayırıcı, tozlar gövdeye teğetsel girip ANAPAK’ın özel dizayn özelliği ile parçacıkları önce silindirik duvarda siklon marifeti ile ayırır ve aşağıya yönlendirir. Bu tip siklonu filtrelerimiz 90.000 m3/h kapasiteye kadar üretimlerimizde mevcuttur.

ANAPAK özel dizaynı toz girişi yüksek vakum 3 bara kadar dayanma kabiliyetiyle patlamaya karşı emniyetli, çift cidarli gövde yapısı, paslanmaz ve karbon çelik gövdeli, kolay erişim ve merkezi kapaklardan oluşur.

Özellikler

 

 • Yüksek vakum ve yüksek basınç uygulamaları,
 • 2-2,5-3-4m torba boyları
 • 800m2 ‘ye kadar yüzey alanı
 • 1000gr/m3 toz ayırma kabiliyeti,
 • Düşük bakim,
 • 60-65° alt konik hazne

 

Teslim Şekli

 

 • 120-280°C opsiyonlu torbalar
 • Karbon veya paslanmaz kafesler,
 • 4mt boya kadar torba seçeneği,
 • Erişim kapakları,
 • Çıkış merdiveni,
 • Çabuk sökülebilen selenoid valf grupları

 

 

 

Uygulama Alanlari

 

 • Kurutucular
 • Kömür kazanları
 • Kömür öğütme tesisleri
 • Kömür kurutma tesisleri
 • Yüksek vakumlu pnömatik nakillerde.

 

Opsiyonel Ekipmanları

 

 • Özel patlama kapakları
 • Anti statik torbalar
 • Oksijen kontrol analizörleri
 • Azot veya klor gaz temizleme sistemi
 • Atex sertifikalı üretim
 • Exproof valfler
 • Özel alaşımlı dizayn
 • Filtre ısıtma veya soğutma ekipmanlar
 • Girişte özel aşınma plakaları

Ekonomik, kompakt toz kutuları için toplayıcı ve malzeme alıcılar.

Özellikler
• Sevk için tamamen monte
• Hızlı kurulum.
• Kolay bakım için basit tasarım
• Yüksek verimlilik: % 99.9
• 25 106 ft2 Filtre alanlar
• Tüm başlıkları, borular, vanalar ve
sevk yüklü ve kablolu
vanalar ve zamanlayıcı selenoid.

• Kaynaklı 12’lik karbon çeliği
inşaat.
• 30 “W.G. std çalışma basıncı
(daha yüksek oranlarda da kullanılabilir)
• Standart çalışma sıcaklıkları için
200 ° F

Genel Bakış

Yüksek performanslı filtrelerimizde PulseJet teknolojisi ile çalışır. 5 m torba boylarına kadar 130-160 mm torba çapları seçeneklerinden oluşurlar. 700 m2 yüzeye kadar imal edilmektedirler. Modüler filtrelerimiz ön girişle beraber çökertme bölümü mevcuttur. Tozların büyük bölümü burada ayrışır ve torbalara daha küçük miktarda ince tozlar yönelir. Filtrelerde kapasite durumlarına göre çoklu fan sistemleri monte edilebilir.

Dizaynlarımızın en önemli avantajları düşük basınçlı hava ile optimum temizlik ve sistem çalışırken bakım yapılabilir olmasıdır.

 

Modüler filtreler modüller halinde ardışık olarak dizilerek çok daha yüksek kapasiteye ulaşabilirler. Tamamen demonte olabilir ve yapılabilirler. Karayolu ve denizyolu nakliyesine uygundur. Tüm bağlantıları yapılmış olarak da sevk edilebilir.

 

Kullanım Alanları;

 • Kurutma Fırınları
 • Paketleme Makineleri
 • Konveyörler
 • Kimya Tesisleri
 • Dökümhaneler için idealdir.

Anahtar Kelimeler : Jet Pulse Filtre, Filtre Sistemi, Gaz Yıkayıcı, Kafes, Toz Tutma Sistemleri, Pnömatik Nakil Sistemleri, Gaz ve Koku Giderim, Silo, Silo Boşaltma Sistemleri, Endüstriyel Süpürge Sistemleri, Pnömatik Transport